Loading...
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Informatii generale

Crystal Prut S.R.L., denumita in continuare si/sau “ Magazin Crystals” este si operatorul datelor dvs. cu caracter personal. In virtutea calitatii de Operator, Magazin Crystals va pune la dispozitie prezenta politica de confidentialitate prin care descriem ce tipuri de date colectăm, modul în care le folosim și protejăm aceste date și drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor personale.

Pentru o mai buna intelegere a prezentei politici, se va avea in vedere semnificatia urmatorilor termeni:

„Date cu Caracter Personal“ înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

„Prelucrare/ Procesare“ înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu Caracter Personal, incluzând fără limitare colectarea, înregistrarea, păstrarea, modificarea, utilizarea, dezvăluirea, accesul, transferul sau distrugerea acestora.

„Persoana vizata” pentru informarea careia am creat aceasta politica de confidentialitate este orice utilizator al website-ului si ne vor referi in continuare la aceasta prin „dumneavoastra” / „dvs.”.

Ce date cu caracter personal prelucram:

Colectam datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastra, astfel incat aveti controlul asupra tipului de informatie oferit.

Cand ne contactati prin intermediul site-ului in legatura cu produsele noastre, este posibil sa ne lasati datele dvs de contact, cum ar fi numele si prenumele, adresa de e-mail si/sau numar de telefon. Totodata, atunci cand achizitionati produsele in magazinul nostru, pot fi prelucrate date personale financiare (detalii de facturare, metoda de plata, datele cardului bancar etc.), dar si date privind imaginea dvs. prin intermediul sistemului de supraveghere video instalat in magazinul nostru.

Atentie! Nu colectam si nu prelucram date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protectia datelor in categorii speciale de date cu caracter personal. Nu dorim sa colectam sau sa prelucram date ale minorilor care nu au implinit varsta de 16 ani.

Scopurile si temeiurile de prelucrare a datelor personale

Operatorul colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopul prezentarii produselor, oferirii acestora catre clienti/utilizatori, respectiv vanzarea produselor noastre, cu toate serviciile auxiliare, cum ar fi preluarea comenzilor, solutionarea problemelor de orice natura referitoare la produse, returnarea si rambursarea contravalorii produselor dupa caz, ceea ce implica incheierea si executarea unui contract, dar si interesul legitim al operatorului pentru desfasurarea activitatii de business. De asemenea, anumite prelucrari sunt impuse de legislatia aplicabila ( legislatia fiscala si contabila), astfel ca aceste prelucrari vor fi intemeiate pe executia unei/unor obligatii legale.

Totodata, in anumite cazuri ne intemeiem prelucrarea pe dispozitii legale cum ar fi obligatia de a asigura paza bunurilor si valorilor prevazuta de legislatia in vigoare, dar si interesul legitim pentru asigurarea sigurantei si securitatii bunurilor si persoanelor din magazine prin supravegherea video.

Transferul datelor personale

In desfasurarea activitatii, Operatorul nu transfera datelor dvs. personale in state non-UE, dar nici in state UE.

In cazul in care este necesar sa se predea si sa se prelucreze datele dumneavoastră personale intr-un stat din afara Uniunii Europene, Operatorul se va asigura ca procesarea de date cu caracter personal este conforma cerințelor de securitate la care sunt supuse procesările din cadrul Comunității Europene, a căror componenta o reprezintă respectarea standardelor UE privind prelucrarea datelor personale, asigurând astfel îndeplinirea dezideratelor prevăzute de legislația in materie de protecție a datelor cu caracter personal.

Destinatarii datelor dvs.

Nu dezvăluim datele cu caracter personal pe care le colectăm despre dumneavoastră, cu excepția cazurilor in care este necesar în legătură cu anumite activități, respectiv furnizorilor de servicii de plata/bancare, furnizorilor de servicii IT si solutii pentru asigurare pazei bunurilor si persoanelor din cadrul magazinului.

De asemenea in cazul unei obligatii legale sau daca este necesar pentru a ne apara un interes legitim, putem divulga anumite date cu caracter personal autoritatilor publice.

Ne asiguram ca accesul la datele dumneavoastra de catre alte persoane juridice de drept privat se realizeaza in conformitate cu prevederile legale privind protectia datelor si confidentialitatea informatiilor, in baza contractelor incheiate cu acestia, dar si a dispozitiilor legale aplicabile.

Durata prelucarii datelor

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor legale aplicabile si politicile noastre interne.

Drepturile dvs. in legatura cu prelucrarea datelor

În condițiile prevăzute de Regulamentului Uniunii Europene 679 din 27 aprilie 2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Operator conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Operatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Operator a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete. Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • sau persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Value Telecom către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:
  • se poate exercita în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Operatorului sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Value Telecom poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea datelor colectate și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • se poate exercita în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
 • dreptul de a vă adresa Justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care au fost încălcate.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere la adresa de email office(at)crystalshop.ro

Modificari ulterioare ale politicii de confidentialitate:

Ne rezervam dreptul de a face orice modificare la Politica de Confidentialitate in orice moment fara o notificare in prealabil. Modificarile vor intra in vigoare la aparitia lor pe site-ul nostru, pe aceasta pagina fara notificare, de aceea va rugam sa verificati din nou aici pentru actualizari, de fiecare data cand ne vizitati site-ul.

Daca aveti intrebari, va rugam sa ne trimiteti un email la office(at)crystalshop.ro

Ultima actualizare a politicii a fost efectuata in Octombrie 2019.